Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

ekstaza
20:36
7999 65f9
Reposted fromkotowate kotowate viadiebitchdie diebitchdie

June 08 2015

19:50
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit vialegohouse legohouse
ekstaza
19:41
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
ekstaza
19:40

June 07 2015

ekstaza
18:52

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.

June 01 2015

ekstaza
20:55
ekstaza
20:54
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream vialandofmagic landofmagic
ekstaza
20:54
3548 bf6e 500
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaherlips herlips
ekstaza
20:53
7034 35d9
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaherlips herlips

May 31 2015

ekstaza
18:59
8053 f706
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaa-antimatter a-antimatter
ekstaza
18:56
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
ekstaza
18:53
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
18:53
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viagreymouse greymouse
ekstaza
12:54
1688 96e2
Reposted fromolass olass viagreymouse greymouse
ekstaza
12:48
Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny.
Reposted fromchocoway chocoway vialandofmagic landofmagic
ekstaza
12:47
ekstaza
12:47
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vialandofmagic landofmagic
ekstaza
12:46
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vialandofmagic landofmagic
ekstaza
12:45
ekstaza
12:45
6626 2959
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagreymouse greymouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl