Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

ekstaza
12:43
9827 beff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreymouse greymouse
12:42
5739 5277
Reposted fromtoojis toojis viagreymouse greymouse

May 25 2015

ekstaza
18:13
7275 5b12
ekstaza
18:10
1486 889c 500
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viamaybelater maybelater
ekstaza
18:10
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
Reposted fromperseweracje perseweracje viagdybam gdybam
ekstaza
18:09

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam
ekstaza
18:09
6391 f218
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaherlips herlips
ekstaza
18:09
Reposted fromsowaaa sowaaa viaherlips herlips
ekstaza
18:08
Ja bym chciała być prostsza i żeby mnie to wszystko tak nie kosztowało. Żeby życie mnie tak nie bolało.
— Peszek
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viagdybam gdybam
ekstaza
18:08
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viagdybam gdybam

May 24 2015

ekstaza
15:22
0622 5563
Reposted fromeryawen eryawen vialandofmagic landofmagic
ekstaza
15:22
3317 9085
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialegohouse legohouse
ekstaza
15:22
3615 b433
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialegohouse legohouse
ekstaza
15:20
8598 ff49
Reposted fromhacisakir hacisakir viagreymouse greymouse
ekstaza
15:20
 
 This is love.
Reposted fromweightless weightless viagreymouse greymouse
15:18
9580 c69d
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney
ekstaza
15:12
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi vialegohouse legohouse
ekstaza
15:05
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
ekstaza
15:04
3286 3de3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialandofmagic landofmagic
ekstaza
15:04
Może i jestem silna, ale to nie wyklucza bycia rozsypaną. Ja po prostu nie wiem, co czuję. Nie wiem, co będzie. Kim będę i z kim. Pozbieraj mnie.
— f.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl