Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

18:53
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viagreymouse greymouse
ekstaza
12:54
1688 96e2
Reposted fromolass olass viagreymouse greymouse
ekstaza
12:48
Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny.
Reposted fromchocoway chocoway vialandofmagic landofmagic
ekstaza
12:47
ekstaza
12:47
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vialandofmagic landofmagic
ekstaza
12:46
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vialandofmagic landofmagic
ekstaza
12:45
ekstaza
12:45
6626 2959
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagreymouse greymouse
ekstaza
12:43
9827 beff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreymouse greymouse
12:42
5739 5277
Reposted fromtoojis toojis viagreymouse greymouse

May 25 2015

ekstaza
18:13
7275 5b12
ekstaza
18:10
1486 889c 500
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viamaybelater maybelater
ekstaza
18:10
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
Reposted fromperseweracje perseweracje viagdybam gdybam
ekstaza
18:09

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam
ekstaza
18:09
6391 f218
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaherlips herlips
ekstaza
18:09
Reposted fromsowaaa sowaaa viaherlips herlips
ekstaza
18:08
Ja bym chciała być prostsza i żeby mnie to wszystko tak nie kosztowało. Żeby życie mnie tak nie bolało.
— Peszek
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viagdybam gdybam
ekstaza
18:08
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viagdybam gdybam

May 24 2015

ekstaza
15:22
0622 5563
Reposted fromeryawen eryawen vialandofmagic landofmagic
ekstaza
15:22
3317 9085
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialegohouse legohouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl